Destek
Tüm Soru Öneri Ve Görüşleriniz İçin Bizden Destek Alın
İletişim

Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan Sorular

Bu sayfada soru&cevap kısakodu kullanılarak oluşturulmuş bir sayfa görmektesiniz. Soru&Cevap kısakodunu herhangi başka yazı ve sayfalarda da kullanabilirsiniz.

Hidroelektrik Santralleri Nedir ?
enilenebilir enerji kaynaklarından biri olan Hidroelektrik Santraller (HES) akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürler. Akan su içindeki enerji miktarını suyun akış veya düşüş hızı tayin eder.
Rüzgar enerjisi nedir?
Havanın dünya yüzeyi üzerinde hareket edebilmesini sağlayarak rüzgârı meydana getiren ve rüzgârın hızına etki eden atmosfer içindeki belli başlı kuvvetler ise; basınç gradyan kuvveti, Coriolis kuvveti, merkezkaç kuvveti ve sürtünme kuvvetidir.
Basınç gradyan kuvveti, havayı yüksek basınçtan alçak basınca doğru akıtmaya çalışacak şekilde etki eden kuvvettir. Coriolis kuvveti ise, yer dönmesinin saptırıcı kuvveti olarak bilinmektedir.
Çelik Konstrüksiyon Nedir.?
Tüm taşıyıcı sistemlerin çelikten üretildiği, özellikle deprem tehtidi taşıyan coğrafi bölgelerde tercih edilen, çoğunlukla elik konstrüksiyon fabrika binaları, çelik konstrüksiyon hangar, çelik konstrüksiyon spor tesisleri, çelik konstrüksiyon depo ve çelik konstrüksiyon atölyelerde kullanılan, geniş açıklıklara ve yüksekliğe sahip çelik yapı sistemidir.
Şalt Merkezi Nedir
Şalt sahası, transformatörler kullanılarak gerilimin yüksek formdan alçak veya ters forma dönüştürüldüğü elektrik üretim, iletim ve dağıtım sisteminin bir alt istasyonudur. Elektrik, üretim santrali ve müşteriler arasındaki birkaç istasyonda akabilir ve gerilim birkaç adımda değişebilir.
Trafo Nedir
Transformatör ya da kısa adıyla trafo iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik aletidir.
İletim Hatları Nedir?
İletim hattı, elektronik ve haberleşme mühendisliğinde, akımın dalga karakteristiğinin hesaba katılmasını gerektirecek kadar yüksek frekanslarda, radyo frekansı, alternatif akımın iletimi için tasarlanmış özel kablo.
Kamulaştırma Haritaları Nedir?
Kamulaştırma haritası, kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetlerine geçirilmesi işlemi için yapılan haritalardır.
Hali Hazır Harita Nedir?
Hali hazır harita, yeryüzü topoğrafyasının yanı sıra insan yapımı olan yol, bina gibi objeleri gösteren bir harita türüdür. İlgili kanunlar ve yönetmeliklere göre söz konusu tüm yapılar ölçülüp kağıt üzerine aktarılır. Bu haritalar çizilirken kullanılacak ölçekler 1/1000, 1/2000 ya da 1/5000 şeklinde olabilir.
İmar Uygulaması Nedir?
3194 sayılı İmar Hukuku'nun 18. maddesine göre belediyeler; imar sınırları içinde yer alan yapılı ya da yapısız arsa ve arazilerin sahipleri ya da hisseli pay sahiplerinin rızası olmaksızın imar planına uygun olarak arsa ve arazileri ada ve parsellerine ayırabilir.